Alvin – kutse eetika koodeksi kommentaarid

Alvin on nimetatud raamatu kaasautor
Commentaries by Alvin in a book regarding code of ethics
Комментарии Aлвина к этическому кодексу

https://advokatuur.ee/bib/i/index.html?book=Eesti_Advokatuuri_eetikakoodeks.epub