Leon Glikman

member
Leon praktiseerib alates 1981. aastast. Ta on spetsialiseerunud kohtu- ja arbitraaźivaidlustele, läbirääkimistele ning nõustamisele tsiviilõiguse vallas. Ta on tegev ka vahekohtunikuna ning on selle käigus lahendanud vaidlusi nii Eestis kui välisriikides.

Rahvusvahelised väljaanded nagu The Legal 500 ning Chambers Global on teda nimetanud “raskekahuriväelasest” tippadvokaadiks. Leon kuulub The Legal 500 Hall of Fame’i, mis toob teda esile advokaadina, kelle kliendid hindavad tema tööd püsivalt suurepäraseks. Chambers Global on Leonile andnud Väljapaistva Praktiku (Eminent Practitioner) tiitli, millega tunnustatakse oma valdkonnas väga mõjukaid juriste. Teda on määratud ühe maailma juhtiva arbitraažiinstitutsiooni, ICC Rahvusvahelise Arbitraažikohtu (Pariis) täisliikmeks. Samuti on ta lepitaja Maailmapanga juures tegutseva Rahvusvahelise Investeerimisvaidluste Keskuses (Wahington DC) ning Vietnami Rahvusvahelises Arbitraaźikeskuses (VIAC).

Leon on Advokatuuri Põhiõiguste komisjoni ja aukohtu liige ning on esindanud Eesti Advokatuuri rahvusvahelises advokaatide organisatsioonis CCBE. Ta on kirjutanud arvukalt õigus-, poliitika- ja majandusteemalisi artikleid nii eesti kui inglise keeles. Leon on ka hinnatud lektor, aidates ette valmistada tulevasi juriste.

Mõned näited L.Glikmani õigusalase kogemuse kohta:
(konfidentsiaalsuse huvides klientide nimesid ei mainita)
 • Raudteeäriühingu kohtulik esindus taristu kasutamise vaidluses ja kliendile  16 600 000 euro võitmine ning osalus edukas täitemenetluses.   
 • Krediidikindlustuse firma kasuks kohtuvõidu saavutamine  13 000 000 euro suuruses kindlustusvaidluses.
 • USA kliendile 2 000 000 USD võitmine lepinguvaidluses.
 • Kohtuvõit vaidluses Eestis tegutseva panga aktsiate omandiõiguse üle väärtuses ca.  15 000 000 eurot.
 • Kohtuvõit aktsiavaidluses, mis puudutab suuremat hotelliketti.
 • Välispanga esindus erinevates õigusküsimustes, sh.  7 000 000 euro vaidluses ja kompromissi sõlmimisel.
 • Laevandusfirma esindus pankrotimenetluses ja selle käigus mitme miljoni euro väärtuses vara, sh. kahe laeva tagasivõitmine Eestis ja Lõuna Aafrika vabariigis.
 • Tunnustatud äriühingu kasuks kohtuvõidu saavutamine kohaliku omavalitsuse vastu spordisaali varingu asjas.  
 • Võit arbitraažikohtus suurkliendi kasuks substantsionaalsete kaupluseruumide rendi asjas.  
 • Kohtuvõit välispankade vastu pandiõigust puudutavas miljonivaidluses.
 • Tehnoülevaatusele spetsialiseerunud äriühingule kohtuvõidu saavutamine vaidluses osaluse ja hoonete üle.  
 • Toitlustusele frantsiisile spetsialiseerunud firma edukas esindus rendiõiguste ja restorani ehitamise asjas.
 • Kohtulahendi saavutamine mitmemiljonilise vahekohtu otsuse tunnustamisel välispangast kliendi kasuks.   
 • Farmaatsiafirma edukas esindamine vaidluses konkurentsiõiguse üle.  
 • Tuntud ettevõtja vastu esitatud ca. 500 000 euro suuruses hagiasjas kohtuvõidu saavutamine.
 • Suurele transpordifirmale 220 000 euro võitmine äriühingus liikmelisuse lõpetamise asjas.
 • Farmaatsiatoodetele spetsialiseerunud firma kasuks positiivse  kohtulahendi saavutamine rendiasjas.  
 • Tööstuslikule ladustamisele spetsialiseerunud suuräriühingule positiivse otsuse saavutamine võlakirja asjas. Riigikohus tegi nimetatud keerukas  asjas mitu lahendit.
 • Välispanga püsiv õigusnõustamine.  
 • Ladude suuromaniku edukas esindamine kohtus   vaidlustes kinnistute üle.  
 • Linnapea esindamine tema vastu esitatud  ca. 250 000 euro kahjunõudes ja võidu saavutamine.
 • Teise linna linnapea kasuks lahendi saavutamine summas ca.  150 000 eurot.
 • Tuntud ehitusfirma, tütarettevõtete ja seotud isikute kaitse maade vahetamist puudutavas protsessis. Asi jõudis Euroopa inimõiguste kohtusse, kes tuvastas klientide suhtes toimepandud inimõiguste rikkumised.
 • Tunnustatud vandeadvokaadi esindus toimingupiirangu asjas.
 • Suure meediakompanii igapäevane õigusnõustamine ja kohtuesindus.
 • Tunnustatud investeerimisfirma püsiv nõustamine ja kohtuesindus.
 • Suure farmaatsiaäriühingu püsiv õigusnõustamine.
 • Lugupeetud ehitusäriühingu igapäevane õigusnõustamine.
 • Meelelahutusfirmade grupi igapäevane õigusnõustamine ja kohtuesindus.  
 • Ühe suurima transpordiettevõtte pankrotihalduri esindamine kohtus.
 • Välismaalase sissesõidukeelu tühistamise saavutamine halduskohtus.
 • Vahekohtunikuna tegutsemine ja mitmemiljoniliste vaidluste lahendamine järgmistes arbitraažiinstitutsioonides: Arbitration Institute of Stockholm Chamber of Commerce, the Finland Arbitration Institute, Arbitration Court of Estonian Chamber of Commerce, ICC Court of Arbitration.
 • Kliendi esindamine vaidluses linna kütusetaristu omandiõiguse üle (jõustunud lahend veel tegemata).
 • Suure trükitööstuse esindamine  ca 200 000 euro lepingunõudes ja jurisdiktsioonivaidluses  (asi on kuulamisel).  
 • Väidetava 575 miljoni euro suuruse  krüptokelmuse asjas  kahtlustatava esindamine  (asi on kuulamisel).
 • Pärijate esindamine ca. 500 000 euro nõudes kriminaalasjas esitatud tsiviilhagi asjas (asi on veel kuulamisel).
letter G
Valdkonnad
 • Kohtu- ja arbitraaźivaidlused
 • Tsiviil- ja kinnisvaraõigus
 • Läbirääkimised ja lepitusmenetlus
 • Äriühingu õigus
 • Pankrotiõigus
 • Euroopa Liidu õigus
 • Finantsõigus
“Leon Glikman on „kohtuvaidluste tippspetsialist”, kellel on rikkalik kogemus kriminaalasjades ning kaalukates äriõiguse vaidlustes”.
Chambers Global