Leon Glikman

member
Leon praktiseerib alates 1981. aastast. Ta on spetsialiseerunud kohtu- ja arbitraaźivaidlustele, läbirääkimistele ning nõustamisele tsiviilõiguse vallas. Ta on tegev ka vahekohtunikuna ning on selle käigus lahendanud vaidlusi nii Eestis kui välisriikides.

Rahvusvahelised väljaanded nagu The Legal 500 ning Chambers Global on teda nimetanud “raskekahuriväelasest” tippadvokaadiks. Leon kuulub The Legal 500 Hall of Fame’i, mis toob teda esile advokaadina, kelle kliendid hindavad tema tööd püsivalt suurepäraseks. Chambers Global on Leonile andnud Väljapaistva Praktiku (Eminent Practitioner) tiitli, millega tunnustatakse oma valdkonnas väga mõjukaid juriste. Teda on määratud ühe maailma juhtiva arbitraažiinstitutsiooni, ICC Rahvusvahelise Arbitraažikohtu (Pariis) täisliikmeks. Samuti on ta lepitaja Maailmapanga juures tegutseva Rahvusvahelise Investeerimisvaidluste Keskuses (Wahington DC) ning Vietnami Rahvusvahelises Arbitraaźikeskuses (VIAC).

Leon on Advokatuuri Põhiõiguste komisjoni ja aukohtu liige ning on esindanud Eesti Advokatuuri rahvusvahelises advokaatide organisatsioonis CCBE. Ta on kirjutanud arvukalt õigus-, poliitika- ja majandusteemalisi artikleid nii eesti kui inglise keeles. Leon on ka hinnatud lektor, aidates ette valmistada tulevasi juriste.
letter G
Valdkonnad
  • Kohtu- ja arbitraaźivaidlused
  • Tsiviil- ja kinnisvaraõigus
  • Läbirääkimised ja lepitusmenetlus
  • Äriühingu õigus
  • Pankrotiõigus
  • Euroopa Liidu õigus
  • Finantsõigus
“Leon Glikman on „kohtuvaidluste tippspetsialist”, kellel on rikkalik kogemus kriminaalasjades ning kaalukates äriõiguse vaidlustes”.
Chambers Global