Ain Alvin

member
Ain esindab ja kaitseb kliente nii tsiviil-, kriminaal- kui ka halduskohtu vaidlustes kõikides kohtuinstantsides ning esindab neid lepingueelsetel, lepingulistel ja kohtuvälistel läbirääkimistel ning vahekohtus.

Lisaks õigusabi osutamisele äri-, võla-, asja- või pankrotiõiguse valdkondades, nõustab Ain kliente ka kinnisvara-, planeerimisõiguse ja teistes haldusõiguse valdkonda puudutavates küsimustes.

Ain nõustab ka üksikisikute pärimis-, perekonna- ja teistes eraõiguslikes küsimustes.

Töökeeled: eesti, inglise, vene ja soome.
letter G
Valdkonnad
  • Kinnisvara ja infrastruktuur
  • Konkurentsiõigus
  • Restruktureerimine, saneerimine, pankrotiõigus
  • Tööõigus
  • Haldusõigus
  • Perekonna- ja pärimisõigus
“Ain Alvin on tuntud nimi Eesti kohtumaastikul. Ta on peamiselt keskendunud äriküsimustega seotud üldistele kohtuvaidlustele”.
Chambers Global