Alvin kuulub kutse-eetika koodeksi töörühma

Alvin is a member of panel of code of ethics
Aлвин - член группы этического кодекса
https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Advokatuuri_eetikakoodeks