Eesti riik kiusab ärimehi

Glikmani artikkel ebasoodsast ärikeskkonnast.
Article by Glikman about unnecessary measures against businessmen.
Статья Гликмана о ненужных мерах против предпринимателей.
https://majandus24.postimees.ee/896380/glikman-eesti-riik-kiusab-arimehi?_ga=2.118548302.612250526.1596557615-320520457.1585646713