Ettevõtluse eelistamist ei tohi karistada

Glikman kommenteerib maksupraktikat.
Comments pertaining to taxation.
Комментарии по налогообложению.
https://www.aripaev.ee/uudised/2015/10/21/leon-glikman-ettevotluse-eelistamist-ei-tohi-karistada