Glikman: Advokaatidele kehtestatakse maailmapraktikas tavatu ja mõttetu piirang