Glikman: Ametniku vastutus algab veerandist miljonist