Glikman: Ärikeeld kehtestatakse nii tõkendi kui ka sanktsioonina