Glikman: II samba omanikel riigi vastu hea võidušanss

Comments concerning pension funds
Комментарии о пенсионных фондах
https://www.rmp.ee/uudised/maksundus-uudised/glikman-ii-samba-omanikel-riigi-vastu-hea-voidusanss-2009-04-14