Glikman kommenteerib USA Ülemkohtu lahendeid abordiõiguse kohta

Glikman kommenteerib USA Ülemkohtu lahendeid abordiõiguse kohta
Glikman comments on judgments of Supreme Court of the USA regarding abortion rights
Гликман прокомментировал решения Верховного суда США о правах на аборт

https://faktikontroll.postimees.ee/7557179/tode-voi-vale-kas-ameerika-uhendriikide-ulemkohus-lubas-oma-1973-aasta-otsusega-loodet-kuni-sunnihetkeni-tappa-nagu-vaidab-martin-helme