Glikman saavutas pankrotiasjas vastaspoole suhtes hagi tagamise

https://www.ohtuleht.ee/1013583/missivoistluse-konkurentide-kohtuasi-kohus-keelas-ireni-erbil-vara-kasutada

Glikman ´s  motion concerning restriction of use of property of an opposite party is sustained by court.
Ходатайство Гликмана об ограничении использования имущества противоположной стороны удовлетворено судом.