Glikmani artikkel Euroopa komisjoni poolse rikkumismenetluse kohta seoses direktiivide 92/43/EMÜ ja 2001/42/EÜ mittetäitmisega.

Glikmani artikkel  Euroopa komisjoni poolse rikkumismenetluse kohta seoses direktiivide 92/43/EMÜ ja 2001/42/EÜ mittetäitmisega.

Article by Glikman concerning EU infringement procedure in connection with violation of directives 92/43 and  2001/42

Статья Гликмана о процедуре нарушения ЕС в связи с нарушением директив 92/43 и 2001/42 / 

https://arvamus.postimees.ee/7274762/leon-glikman-suudimatu-metsaraie-toi-rikkumismenetluse