Glikmani artikkel Päevalehes Iisraeli õiguse kohta kaitsta end Hamasi rünnakute vastu

Glikmani artikkel Päevalehes Iisraeli õiguse kohta kaitsta end Hamasi rünnakute vastu
Article by Glikman regarding  right of Israel to self-defence against attacks of Hamas
Статья Гликмана о праве Израиля на самооборону от нападений ХАМАС

https://epl.delfi.ee/artikkel/120243045/leon-glikman-vaevalt-et-iisrael-ellujaamise-ule-labi-raakima-hakkab