Glikmani artikkel Päevalehes korruptsioonivastase seaduse teemal

Glikmani artikkel  Päevalehes korruptsioonivastase seaduse teemal
Article by Glikman in Päevaleht regarding Anti Corruption Act 
Статья Гликмана в Päevaleht о Законе о борьбе с коррупцией

https://epl.delfi.ee/artikkel/120090158/leon-glikman-keit-pentus-rosimannuse-suudistamise-araspidine-loogika-teeks-patuoinad-loviosa-ametnikest