Glikmani artikkel Päevalehes lobismireeglite kohta

Glikmani artikkel Päevalehes lobismireeglite kohta
Article by Glikman in Päevaleht  regarding lobby rules
Статья Гликмана о правилах лобби

https://epl.delfi.ee/artikkel/120046578/leon-glikman-hundid-soonud-lambad-terved-huvidekonfliktis-petersoni-puhul-ei-kehti