Glikmani artikkel Postimehes ajakirjandusvabaduse ja andmekaitse teemal

Glikmani artikkel Postimehes  ajakirjandusvabaduse ja andmekaitse teemal
Article by Glikman in Postimees concerning freedom of press and privacy 
Статья Гликмана в Postimees о свободе прессы и неприкосновенности частной жизни

https://arvamus.postimees.ee/7644586/leon-glikman-mihkelsoni-juhtum-tekitab-kusimusi-ebavordse-kohtlemise-kohta