Glikmani artikkel Postimehes Euroopa konkurentsidirektiivi ülevõtmisega seotud probleemidest

Glikmani artikkel Postimehes Euroopa konkurentsidirektiivi ülevõtmisega seotud probleemidest
Glikman´s article in Postimees regarding problems in connection with implementation of European directive regulating competition
Статья Гликмана в Postimehes о транспозиции Европейской директивы по конкуренции

https://arvamus.postimees.ee/8034811/leon-glikman-kafkalik-eelnou-ametnikud-peesitavad-aga-ettevotjad-maksku-hiigeltrahve