Glikmani artikkel Postimehes „Igatsus suure venna järele“ lahkab elektroonilise side seaduse muudatusi

Glikmani artikkel Postimehes „Igatsus suure venna järele“ lahkab elektroonilise side seaduse muudatusi
Article by Glikman in Postimees regarding draft law on electronic communications
Статья Гликмана в Postimees о законопроекте об электронных коммуникациях
https://arvamus.postimees.ee/7130007/leon-glikman-igatsus-suure-venna-jarelehttps://uudis.net/1312218