Glikmani artikkel Postimehes riigimetsa müügitehingute läbipaistmatusest

Glikmani artikkel Postimehes riigimetsa müügitehingute läbipaistmatusest.
Article written by Leon Glikman concerning absence of transparency of sale transactions concerning state owned forest.
Статья Леона Гликмана о непрозрачности сделок купли-продажи государственного леса.

https://arvamus.postimees.ee/7422949/rmk-teenistujad-kaituvad-nii-nagu-oleksid-nad-endale-riigimetsa-erastanud#_ga=2.169823841.1948681386.1641366515-256480111.1606471295