Glikmani artikkel Postimehes uuest menetlusliigist eurodirektiivi valguses

Glikmani artikkel Postimehes uuest menetlusliigist eurodirektiivi valguses
Article by Glikman concerning new type of legal procedure in the light of European Directive
Статья Гликмана о новом виде судопроизводства в свете Европейской директивы

https://arvamus.postimees.ee/7897880/leon-glikman-konkurentsijarelevalve-voi-noiaprotsess