Glikmani artikkel vastutuse osas nõukogudeaegsete inimsusevastaste kuritegude eest

Glikmani artikkel vastutuse osas nõukogudeaegsete inimsusevastaste kuritegude eest
Article by Glikman concerning responsibility for crimes of soviet time
Статья Гликмана об ответственности за преступления советского времени

https://epl.delfi.ee/artikkel/120168984/leon-glikman-putin-sai-suudistuse-katte-millal-saabub-eesti-kollaborantide-kord