Glikmani kommentaar nullum poena sine lege põhimõttest

Glikmani kommentaar nullum poena sine lege  põhimõttest
Glikman comments regarding princilple of nullum poena sine lege 
Гликман комментирует принцип nullum poena sine lege
https://buller.ee/uudised/eesti-uudised/glikman-terviseameti-trahviahvardusest-see-on-seaduse-suvatolgendus/