Glikmani kommentaar Päevalehele menetlusseaduse teemal

Glikmani kommentaar Päevalehele menetlusseaduse teemal
Glikman comments on procedural law in Päevaleht 
Гликман комментирует процессуальное право в Päevaleht

https://epl.delfi.ee/artikkel/120028444/leon-glikman-prokuratuuri-kohtutee-eesti-ekspressi-ajakirjanike-vastu-ei-ole-oht-ajakirjandusvabadusele