Glikmani kommentaar põhiõiguste piiramisest koroonakriisi ajal

Glikmani kommentaar põhiõiguste piiramisest koroonakriisi ajal
Comments by Glikman concerning restrictions of basic rights at the time of COVID crisis
Комментарии Гликмана о нарушении основных прав во время кризиса COVID

https://www.ohtuleht.ee/1027682/koroonapiirangud-advokaat-naeb-wifi-valjalulitamisplaanis-kaubanduskeskustes-oiguste-riivamist