Glikmani kommentaar  teadusnõukogu õiguslike aluste kohta

Glikmani kommentaar  teadusnõukogu õiguslike aluste kohta
Comments by Glikman regarding  legal basis of scientific board
Комментарии Гликмана относительно правовых основ учёного совета
https://leht.postimees.ee/7189713/glikman-noukojal-pole-seaduslikku-alust