Glikmani kommentaarid ABIS õigusliku raamistiku osas . ABIS tekitab tuleviku suhtes ebakindlust

Glikmani kommentaarid ABIS õigusliku raamistiku osas .  ABIS tekitab tuleviku suhtes ebakindlust
Comments by Glikman regarding legal problems related to ABIS
Комментарии Гликмана относительно юридических проблем, связанных с ABIS

https://leht.postimees.ee/7272149/abis-tekitab-tuleviku-suhtes-ebakindlust