Glikmani kommentaarid alaealiste privaatsusõiguse kohta

Glikmani kommentaarid alaealiste privaatsusõiguse kohta
Glikman  comments on privacy rights of minors
Гликман комментирует права несовершеннолетних на неприкосновенность частной жизни

https://epl.delfi.ee/artikkel/120100364/paeva-teema-leon-glikman-telefoni-ettenaitamise-ettepanek-oleks-pidanud-minema-lapsevanemale