Glikmani kommentaarid biomeetriliste andmete kasutamise õiguslike aluste kohta.

Glikmani kommentaarid biomeetriliste andmete kasutamise õiguslike aluste kohta. Riik tahab inimeste biomeetrilised andmed kokku koondada
Comments by Glikman regarding legal aspects of using biometrical data
Комментарии Гликмана относительно юридических аспектов использования биометрических данных

https://www.err.ee/1608234222/riik-tahab-inimeste-biomeetrilised-andmed-kokku-koondada