Glikmani konkurentsiõigust puudutav artikkel

Glikmani konkurentsiõigust puudutav artikkel

Article by Glikman concerning Competition Law

Статья Гликмана о конкурентном праве

https://arvamus.postimees.ee/7817325/leon-glikman-ametkonnad-oma-voimuihas-oigustavad-isegi-pohioiguste-eiramist