Glikmani kriitiline kommentaar privaatsusõigust rikkuva regulatsiooni kehtestamise plaanide osas

Glikmani kriitiline kommentaar privaatsusõigust rikkuva regulatsiooni kehtestamise plaanide  osas
Critical comments by Glikman regarding plan to inhibit privacy rights
Критический комментарий Гликмана относительно планов введения норм, нарушающих право на неприкосновенность частной жизни

https://epl.delfi.ee/artikkel/120297823/leon-glikman-maksumaksja-kulul-elatuv-avalik-voim-ei-peaks-oma-toitjat-eeldusliku-maksupetturina-kohtlema