Hädaolukorra seaduse muutmisel terviseametile antav võim pälvib kriitikat

Critical comments by Glikman concerning emergency regulations related to coronavirus. 
Критическая статья Гликмана о чрезвычайных положениях, связанных с коронавирусом.
https://www.err.ee/1088493/hadaolukorra-seaduse-muutmisel-terviseametile-antav-voim-palvib-kriitikat