Ilmus "Eetikakoodeksite käsiraamat"

Alvini kommentaarid kutse-eetikast.
Alvin comments on professional ethics.
Aлвин комментирует профессиональную этику.
https://oef.org.ee/paevakajaline/artikkel/ilmus-eetikakoodeksite-kaesiraamat