K.Pihlakas nõustub Glikmani seisukohtadega kolmandate riikide kodanike valimisõiguse osas

K.Pihlakas nõustub Glikmani seisukohtadega kolmandate riikide kodanike valimisõiguse osas
L.Pihlakas agrees with Glikman regarding voting rights of citizens of third countries
Л.Пихлакас согласен с Гликманом относительно избирательных прав граждан третьих стран

https://arvamus.postimees.ee/8001820/kaido-pihlakas-kes-ja-mida-voib-eestis-valida