Kas kohus või vahekohus?

Glikman analüsib, millistel juhtudel valida kohus ja millal arbitraaž.
Article of Glikman relating to selection of jurisdiction.
Статья Гликмана о выборе юрисдикции.
https://www.aripaev.ee/arvamused/2014/11/22/kas-kohus-voi-vahekohus