Kuidas kasutada nõuete panti

Glikmani artikkel õiguste pantimise võimalustest.
Article by Glikman regarding pledge of receivables.
Статья Гликмана о залоге дебиторской задолженности.
https://www.aripaev.ee/uudised/2004/02/25/kuidas-kasutada-nouete-panti