L.Glikman määrati Justiitsministeeiumi kodifikatsioonikomisjoni liikmeks

Glikman- a member of codification panel of Ministry of Justice.
Гликман - член кодификационной коллегии Министерства юстиции.
https://nordenbladet.ee/articles/9884-leon-glikman-nimetati-justiitsministeeriumi-kodifitseerimiskomisjoni-liikmeks