L.Glikmani artikkel ECN+ eurodirektiivi rakendamisest Eestis

L.Glikmani artikkel ECN+ eurodirektiivi rakendamisest Eestis
Article by L.Glikman regarding implementation of Eruropean directive ECN+
Статья Л.Гликмана о реализации Европейской директивы ECN+

https://epl.delfi.ee/artikkel/120275986/leon-glikman-trahvihimulised-ametnikud-laksid-oma-unelma-realiseerimisel-uuele-ringile