Leon Glikman: Eestis kaasneb kohtu õigeksmõistva otsusega avalik hüsteeria