Leon Glikman: häbistamine kogu Euroopa ees

Glikman analüüsib Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendit.
Article by Glikman concerning judgment of European Court of Human rights
Статья Гликмана по поводу решения Европейского суда по правам человека
https://arvamus.postimees.ee/803358/leon-glikman-habistamine-kogu-euroopa-ees