Leon Glikman´i loeng ICC-s häda- ja eriolukorra kohta käivate seaduste kohta

Lecture of Glikman at ICC
Лекция Гликмана в ICC
https://icc-estonia.ee/icc-eesti-hommikuklubi-leon-glikman-kriisiaja-oigusruum/