Leon Glikman: Iisrael – väikeriik telehiidude jalge all

Article advocating international rights of Israel.
Статья, защищающая международные права Израиля.
https://arvamus.postimees.ee/275068/leon-glikman-iisrael-vaikeriik-telehiidude-jalge-all?_ga=2.72847188.612250526.1596557615-320520457.1585646713