Leon Glikman: isiku põhiõigustega ei tohi mängida

https://leht.postimees.ee/7116671/leon-glikman-isiku-pohioigustega-ei-tohi-mangida

Glikman analüüsib Postimehe artiklis haldustrahvimenetluse seaduse eelnõu.
Glikman ´s article regarding draft law of administrative fines in major newspaper Postimees.
Статья Гликмана о законопроекте об административных штрафах в ведущей газете Postimees.