Leon Glikman: jälitustegevuseks antud lubade arv jahmatab

Critical comments about secret surveillance.
Критические комментарии о секретной слежке.
https://leht.postimees.ee/232874/leon-glikman-jalitustegevuseks-antud-lubade-arv-jahmatab
Eesti torkab silma kõrge pealtkuulamistaotluste rahuldamise protsendiga, mis vandeadvokaat Leon Glikmani sõnul on märk tõsisest põhiõiguste riivamisest.