Leon Glikman: kinnisvara puhul olgu kodutöö tehtud

https://www.aripaev.ee/arvamused/2020/12/05/leon-glikman-kinnisvara-puhul-olgu-kodutoo-tehtud 

Glikmani artikkel Äripäevas kinnisvarahindajate ja nende õigusliku vastutuse kohta.
Glikman´ s article in business newspaper Äripäev  concerning evaluation of real property and legal liability in this connection.
Статья Гликмана в деловой газете Äripäev об оценке недвижимого имущества и ответственности в связи с этим.