Leon Glikman: kõikjale sirutuv riik litsub inimväärikuse maad ligi

Glikmani kriitiline artikkel steitismi ilmingutest.
Article of Glikman about insufficient protection of fundamentaal rights
Статья Гликмана о недостаточной защите основных прав.
https://epl.delfi.ee/arvamus/leon-glikman-koikjale-sirutuv-riik-litsub-inimvaarikuse-maad-ligi?id=80603723