Leon Glikman kommenteerib Eesti Vabariigi tehingut USA advokaadibürooga ETV-s ja rahvusringhäälingus

Leon Glikman comments on a transaction between Estonia and the US lawfirm in national TV and press
Леон Гликман комментирует сделку между Эстонией и американской юридической фирмой на национальном телевидении и в прессе
https://www.err.ee/1117818/vandeadvokaat-glikman-ei-nae-samuti-usa-oigusburoo-tegevuses-vastuolu