Leon Glikman kommenteerib Postimehes kohtusüsteemi puudutavat Euroopa Komisjoni töödokumenti

Leon Glikman kommenteerib Postimehes kohtusüsteemi puudutavat Euroopa Komisjoni töödokumenti
Leon Glikman comments on document by the European Commission regarding  court system in Postimees
Леон Гликман комментирует документ Европейской комиссии о судебной системе в газете Postimees

https://leht.postimees.ee/7083536/koik-pole-kuld