Leon Glikman: kui kaitstud on inimese privaatsus?

Glikman privaatsusõigusest. Vandeadvokaat Leon Glikman kirjutab, et euroopalikus praktikas antakse jälitusluba hädavajadusel ja väheste kuritegude puhul. Eestis rahuldatakse 99 protsenti jälituslubade taotlustest.
Article by Glikman concerning privacy rights.
Статья Гликмана о правах на неприкосновенность частной жизни.
https://leht.postimees.ee/333722/leon-glikman-kui-kaitstud-on-inimese-privaatsus