Leon Glikman kuulub kõige mõjukamate juristide hulka.

L.Glikman is one of the most influential lawyers.
Л.Гликман - один из самых влиятельных юристов.
https://turu-uuringute.eu/eesti-mojukaim-jurist-on-allar-joks/